Sky2.jpg
Bemannet og ubemannet luftfart i et trygt samspill?
Fremtiden er her nå...
FL3700_lofoten.png
Teorikurs for operasjoner i Spesifikk kategori
(STS/PDRA/SORA)
Sky1.jpg
BSL A 7-2
U-space
SORA
Forordning (EU) 2019/947
Operasjonsmanual (OM)
Specific category
Open category
Part-UAS
previous arrow
next arrow

Opprettelse av egen, intern droneskole er både kosteffektivt og enkelt. I tillegg får operatøren mulighet til å samordne den primære fagopplæringen med relevante, luftfartsrelaterte kurs, tilpasset virksomhetens behov.

Totalt gir det god kontroll og styring på kvaliteten i hele verdikjeden, som omfattes av kurstilbud og innhold, fagkompetanse, trygghetsarbeid, holdninger og kulturutvikling blant pilotene, og kollegial tilhørighet og samhandling, som er viktig for tillit, åpenhet og trivsel innad hos operatøren. 

Airwatch har laget en mal som blir tilpasset operatørens behov for luftfarts- og dronerelatert opplæring, etter at avtale om bruk av kurs fra droneskole.no er inngått.