Sky2.jpg
Droner og bemannet luftfart i et trygt samspill?
Velkommen til fremtiden...
FL3700_lofoten.png
Nyhet:
Teorikurs for STS/PDRA/SORA
Sky1.jpg
BSL A 7-2
U-space
SORA
Forordning (EU) 2019/947
Operasjonsmanual (OM)
Specific category
Open category
Part-UAS
previous arrow
next arrow

Norsk dagligtale er i vår bransje unyansert i forhold til disse begrepene. På engelsk har ordene safety og security helt bestemte meninger.

Med safety menes trygghet for liv og helse, bygninger, infrastruktur osv., altså elementer eller prosedyrer som søker å redusere faren for utilsiktede hendelser, som ulykker og skader.

Security søker å sikre eller redusere faren for tilsiktede hendelser (innbrudd, datahacking, terrorhandlinger m.m.) der mennesker med overlegg ønsker å forårsake skade eller katastrofe.

I luftoperativ virksomhet er det altså trygghetsbegrepet som står sentralt for å ivareta kravet til å kunne gjennomføre operasjoner innenfor akseptabel risiko.

Pass på at du ikke blander disse begrepene selv og be om en presisering om du hører andre snakke om sikkerhet, når du mistenker at dette egentlig handler om trygghet.

Fly trygt!