Sky2.jpg
Bemannet og ubemannet luftfart i trygg samhandling?
Fremtiden er her nå...
FL3700_lofoten.png
Teorikurs for operasjoner i Spesifikk kategori
(STS/PDRA/SORA)
Sky1.jpg
CRM & Just Culture
U-space
SORA
Forordning (EU) 2019/947 (BSL A 7-2)
Operasjonsmanual (OM)
Safety Management System & compliance monitoring
iConspicuity (ADS-L)
BVLOS
previous arrow
next arrow

Vi får ofte henvendelser med spørsmål om hva kompetansekravet er og hvilke kurs må til, for å tilfredsstille en kriteriene for en PDRA eller SORA.

Slike relevante spørsmål tyder på at verken EASA eller Luftfartstilsynet har vært spesielt tydelige på hva som egentlig gjelder, noe som skaper stor usikkerhet og forvirring. Det er flere forhold som knytter seg til dette.

Begrepsforvirring og diffuse krav til kompetanse

For det første er det enkelte som tror at A2-eksamen (avlagt på trafikkstasjon) er tilstrekkelig for å fly i spesifikk kategori. Det er det i de aller fleste tilfeller ikke.

A2-kurset kan imidlertid betraktes som en innledning til kurs for spesifikk kategori.

EASA/LT refererer til ofte STS-eksamen, men gir relativt lite konkret informasjon om kompetansekrav i forhold til PDRA eller SORA.

I tillegg, de C5- og C6-klassifiserte UAS, som skal benyttes for standardscenarier, STS-01/02 (en VLOS og en BVLOS) eksisterer ennå ikke. Med referanse til noe som ennå ikke finnes, gjør bildet både forvirrende og abstrakt.

Riktignok kan man fly med UA'er som ikke er klassifiserte, da i samsvar med kravene i PDRA S-01/02, tilsvarende operasjonene som STS beskriver. Da er det enkelt. En PDRA  som har en referanse mot en STS (PDRA S-nn), krever at piloten avlegger STS-eksamen på en trafikkstasjon.

Men, hva er kravet til kompetanse, når man skal fly i samsvar med øvrige PDRA'er eller etter en godkjent SORA?

Ved SORA-baserte operasjoner, bestemmes kravet til kompetanse utfra SORA trinn 8 - OSO (#7, #8, #11, #9, #14, #15, #16, #17, #18, #19, #20, #21, #22 og #23).

Ved PDRA-baserte operasjoner (altså andre enn PDRA S-01/02), bestemmes kravet til kompetanse utfra en helhetsvurdering av Luftfartstilsynet i flg. UAS.SPEC.050(1)(d) i forordningen, for å sikre at kompetansen er tilstrekkelig i forhold til operasjonen som skal utføres.

Men, hva er tilstrekkelig?

Gjennom den nye forordningen ser vi at STS/PDRA/SORA krever bevis (dokumentasjon) for våre erklæringer og påstander. Det holder altså ikke å hevde at egen kompetanse er tilstrekkelig, uten å fremlegge bevis på en eller annen måte.

Fremlegges bevis fra en tredjepart som samarbeider med Luftfartstilsynet om hvilke kompetansemål og kriterier som gjelder, er det grunn til å tro at vurderingen av en pilots kompetanse blir mer objektiv og troverdig, i tillegg til at habilitet er ivaretatt.

Det går det selvsagt an å drøfte dette med Luftfartstilsynet, men husk da at om man skal få godkjent en en ny operasjonstype på et senere tidspunkt, enten det er en ny PDRA eller SORA, så må ny vurdering gjøres hos Luftfartstilsynet på om kompetansen er tilstrekkelig eller ikke.

Dette kan kreve ekstra tid i totalvurderingen frem til godkjenning, i tillegg til at operatøren kan bli ilagt gebyr/vederlag for medgått tid.

Se også Luftfartstilsynet sin veileder for krav til teoretisk- og praktisk kompetanse for spesifikk kategori.

Den enkle eller vanskelige veien til mål?

Enkelte operatører (og piloter) bruker mye tid på å finne ut "hvor lite tid/innsats" i forhold til kurs man kan klare seg med, for å få tillatelse til å fly de operasjonstypene operatøren har fått godkjent av Luftfartstilsynet. I tillegg vurderes det om man skal lage et eget opplegg for sine piloter og utvikle kursdokumentasjon tilpasset dette.

Vår erfaring er at de fleste seriøse operatører tenker langsiktig, og ønsker å standardisere kompetansen for pilotene som skal operere i spesifikk kategori, ved å følge et kursopplegg som er i hht. læremålsplanen til Luftfartstilsynet, siden man da slipper diskusjonen om hvorvidt kompetansen er tilstrekkelig eller ikke.

Airwatch tilbyr derfor et "lavterskeltilbud" for å tilfredsstille læremålsplanen for operasjoner i spesifikk kategori.

For NOK 3 500,- /pilot, vil alle piloter som gjennomgår nettkurset Teorikurs for Spesifikk kategori STS/PDRA/SORA, og består 75% av testene få et kompetansebevis som gir godkjent dokumentasjon på at minstekravet er bestått.

Enklere og mer kostnadseffektivt, er det vanskelig å gjøre det.

Siden kurset også dekker også kravet til STS, velger mange å avlegge STS-eksamen på en trafikkstasjon mens de er i "støtet", slik at piloten også får et offisielt kompetansebevis utstedt av Luftfartstilsynet, som gjelder i hele EASA-området.

Vi oppdaterer dessuten kursdokumentasjonen kontinuerlig, slik at den er korrekt i forhold til regelverket.

PS: Piloter som mener de tilfredsstiller nødvendig kompetanse uten å gå kurs har jo ingenting å frykte ved å avlegge STS-eksamen direkte.

Les mer om kurset....