Sky2.jpg
Droner og bemannet luftfart i et trygt samspill?
Velkommen til fremtiden...
FL3700_lofoten.png
Nyhet:
Teorikurs for STS/PDRA/SORA
Sky1.jpg
BSL A 7-2
U-space
SORA
Forordning (EU) 2019/947
Operasjonsmanual (OM)
Specific category
Open category
Part-UAS
previous arrow
next arrow

Vi får mange henvendelser i uken med spørsmålet: "Vi har fått godkjent operasjonsmanualen med én eller flere SORA, men hva er kompetansekravet og hvilke kurs må til, for å tilfredsstille kravet?" .

Dette relevante spørsmålet tyder på at verken EASA eller Luftfartstilsynet har vært spesielt tydelige på hva som egentlig gjelder, noe som skaper stor usikkerhet og forvirring. Det er flere forhold som knytter seg til dette.

Begrepsforvirring

Det refereres til ofte STS-eksamen, men relativt lite informasjon om eksamen i forhold til SORA. Å referere til noe som ennå ikke finnes, gjør bildet både forvirrende og abstrakt. De C5- og C6-klassifiserte dronene, som skal benyttes under standardscenarier (to foreløpig, en VLOS og en BVLOS) eksisterer ennå ikke.

Riktignok kan man fly med UA'er som ikke er klassifiserte, da som en PDRA godkjent operasjon, tilsvarende operasjonene som STS beskriver. Vær da klar over at en PDRA  som har en referanse mot en STS (PDRA S-nn), krever at piloten avlegger STS-eksamen på en trafikkstasjon.

Vår erfaring imidlertid, er at PDRA passer kun for noen få, og derfor søker de fleste om godkjennelse for én eller flere SORA'er.

Så, hva må man i praksis gjennomføre av kurs, når man skal fly etter en godkjent SORA?

Den enkle eller vanskelige veien til mål?

Ved SORA-baserte operasjoner, bestemmes kravet til kompetanse utfra SORA trinn 7 - SAIL, og trinn 8 - OSO (#7, #8, #11, #9, #14, #15, #16, #17, #18, #19, #20, #21, #22 og #23).

Disse refererer seg til at operatøren skal sørge for at pilotene skal gjennomgå såkalt kompetansebasert opplæring som skal være tilstrekkelig for operasjonene, som skal utføres.

Kompetansebasert opplæring betyr betyr at piloten må tilfredsstille en bestemt minstestandard som er satt av myndighetene, noe som tilsier at dette må bli en individuelt, tilpasset opplæring, basert på den enkelte pilots bakgrunnskunnskap, evner og innlæringstempo.

Hva er tilstrekkelig? Hvor omfattende opplæringen skal være, er gitt av SAIL-verdiens krav til dokumentasjon.

Faktum er at det faktisk ikke er er krav om at piloter som skal fly operasjoner basert på en SORA som er klassifisert i SAIL I og II, behøver å avlegge STS-eksamen for Luftfartstilsynet på en trafikkstasjon, men det er altså likevel et krav om at operatøren skal ha sørget for at tilstrekkelig opplæring er gitt, for at operasjonene kan utføres på en trygg måte.

Enkelte operatører (og piloter) bruker mye tid på å finne ut "hvor lite tid/innsats" i forhold til kurs man kan klare meg med, for å få lov til å fly de operasjonstypene operatøren har fått godkjent av Luftfartstilsynet. I tillegg vurderes det om man skal lage et eget opplegg for sine piloter og utvikle kursdokumentasjon tilpasset dette.

Airwatch har laget et "lavterskeltilbud" for å tilfredsstille alle krav til operasjoner i spesifikk kategori.

For NOK 3 500,- /pilot, vil alle piloter som gjennomgår STS/PDRA/SORA-kurset (SOT-99), og består 75% av testen, få et kompetansebevis som gir godkjent dokumentasjon på at minstekravet er bestått. Enklere og mer kostnadseffektivt, er det vanskelig å gjøre det.

Vi oppdaterer dessuten kursdokumentasjonen kontinuerlig, slik at den til enhver tid er korrekt i forhold til regelverket. 

Piloter som likevel frivillig avlegger og består STS-eksamen ved en trafikkstasjon, som innholdet i vårt kurs er basert på, får i tillegg et offisielt pilotbevis utstedt av Luftfartstilsynet, noe vi på det sterkeste anbefaler, selv om man strengt tatt ikke har et krav om det.

Da har man også sørget for at de pilotene som har avlagt denne eksamenen, også er godkjent for å fly i operasjoner med høyere SAIL-verdi i fremtiden.

 

Les mer om kurset....