Sky2.jpg
Bemannet og ubemannet luftfart i trygg samhandling?
Fremtiden er her nå...
FL3700_lofoten.png
Teorikurs for operasjoner i Spesifikk kategori
(STS/PDRA/SORA)
Sky1.jpg
CRM & Just Culture
U-space
SORA
Forordning (EU) 2019/947 (BSL A 7-2)
Operasjonsmanual (OM)
Safety Management System & compliance monitoring
iConspicuity (ADS-L)
BVLOS
previous arrow
next arrow

For at samhandlingsprosessen under operasjoner som foregår med mannskap, dvs. flere enn én person (piloten), skal fungere best mulig, er følgende forutsetninger fundamentale:

  • Forståelighet – at medlemmene i mannskapet har en felles fraseologi som er klar, entydig og hindrer misforståelser.
  • Trening - at medlemmene i mannskapet har trent kommunikasjon og interaksjon under reelle operasjoner, uten fare for at farlige hendelser kan oppstå.
  • Effektivitet – at kommunikasjonen foregår flytende, raskt og med så få ord som mulig.

Forståelighet

Det er anbefalt å benytte en fraseologi som er anerkjent, standardisert og kvalitetssikret. I mangel av en etablert, internasjonal standard for ubemannet luftfart, startet vi i 2017 med testing av en "de-militærisert" fraseologi fra Joint Unmanned Aircraft Systems - Center of Excellence, Creech AFB i Nevada. Vi la til fraser kjent fra flytelefoni og noen egne, i mangel av fraser i noen spesielle tilfeller. Denne fraseologien ble først testet i UAS-simulator og senere ute i felt med opptil fem mannskapsmedlemmer.

Flere operatører har allerede valgt denne, fordi den tilfredsstiller de innledende forutsetningene over.

Vi følte at tiden nå var inne for å dele våre erfaringer med alle som har behov for effektiv mannskapskommunikasjon.

Se full liste for Fraseologi for mannskap

Valg av språk

Vi har valgt engelsk[1] fordi de fleste av frasene allerede er godt etablert innen luftfart. I tillegg øker det mulighetene for å benytte mannskap som ikke har norsk som morsmål.

Trening

For at interaksjon og kommunikasjon i mannskapet skal kunne fungere hensiktsmessig og sikkert, er innledende opplæring i frasene og i hvilke situasjoner de benyttes, helt essensielt.

Pugging

God, gammeldags pugging på egenhånd, er det som raskest fører frem til resultater i den innledende fasen.

Første trinn er å lære seg:

  • Definisjonene
  • Kallesignalene til hvert medlem i mannskapet
  • Fonetisk alfabet, siffer og siffergrupper
  • Bruk av klokkereferanse
  • Bekreftelse ved tilbakelesing og når dette skal benyttes
  • Frase for frase, uttale, hva de betyr og i hvilke situasjoner disse benyttes

Dernest vil rollespill i typiske «caser» mellom to eller tre mannskapsmedlemmer gi god trening.

Effektivitet

Den siste delen av den innledende opplæringen, skal sørge for å skape den flytende kommunikasjonen mellom mannskapsmedlemmene, i alle faser av operasjonene.

I denne fasen er mengdetrening viktig. Mannskapets effektivitet og interaksjon vil øke etter hvert som tid nedlegges i dette.

Det anbefales å bruke en simulator, som kan settes opp og programmeres med typiske scenarier og operasjoner, enten med multikopter, fly eller hybrid, til dette formålet.

Basert på hvilke situasjoner man ønsker å trene på, bør simulatoren kunne sette opp endringer av operasjonelle forhold, for eksempel ikke-planlagte hendelser, tekniske problemer, endringer av sikt og værforhold m.m.

På denne måten vil mannskapet gjøre seg godt forberedt til å utføre virkelige operasjoner under god kommunikasjon, interaksjon og ledelse, både under normale forhold og hvis ikke-planlagte situasjoner skulle oppstå, herunder beredskaps- og nødsituasjoner.

 

[1] Norsk er ikke lenger tillatt å benytte i radiokommunikasjon med lufttrafikktjenesten.