Sky2.jpg
Bemannet og ubemannet luftfart i et trygt samspill?
Fremtiden er her nå...
FL3700_lofoten.png
Teorikurs for operasjoner i Spesifikk kategori
(STS/PDRA/SORA)
Sky1.jpg
BSL A 7-2
U-space
SORA
Forordning (EU) 2019/947
Operasjonsmanual (OM)
Specific category
Open category
Part-UAS
previous arrow
next arrow

Pris (NOK): 1.000,-
Kurstype: Nettkurs
EASA ref: AMC1 UAS.OPEN.030(2)(b) - Practical Competencies for the practical skill self-training
Forkunnskaper:  Ingen
Kurskode: APT-01

 

Kurset gir en veiledning til gjennomføring av egentrening, som er krav for piloter i åpen kategori A2, for å kunne fly droner med C2-merking eller øvrige (legacy) droner mellom 500g og 2kg, ned til 50m trygghetsavstand til mennesker.

Dette er et nettkurs i hvordan trene effektivt med relevante øvelser, anvendelse av kvalitetssikrede, operasjonelle prosedyrer, hvordan sørge for egen og andres trygghet under flyging og hvordan man unngår uventende og ubehagelige overraskelser under flyging.

Etter endt gjennomføring får piloten et bevis, for fullført egentrening som dokumentasjon på sin praktiske flygekompetanse. Etter kurset må piloten selv sende inn erklæring til Luftfartstilsynet på at egentrening er gjennomført på Flydrone.no.