Sky2.jpg
Bemannet og ubemannet luftfart i trygg samhandling?
Fremtiden er her nå...
FL3700_lofoten.png
Teorikurs for operasjoner i Spesifikk kategori
(STS/PDRA/SORA)
Sky1.jpg
CRM & Just Culture
U-space
SORA
Forordning (EU) 2019/947 (BSL A 7-2)
Operasjonsmanual (OM)
Safety Management System & compliance monitoring
iConspicuity (ADS-L)
BVLOS
previous arrow
next arrow

Påmelding: Fortløpende etter avtale (ta kontakt på tlf. 90157393)
Obligatorisk fellessamling:

Avtales ved bestilling

Pris pr. deltaker (NOK): 2995,-
Forkunnskaper:  Gode engelskkunnskaper (norsk er ikke lenger tillatt, ref AIC N 04/18)
Spesielle opplysninger:

Teorieksamen avlegges som drop-in, ved en av trafikkstasjonene til Statens Vegvesen.

Kurskode: RTL-01

Dette kurset er spesielt tilpasset* operatører innen ubemannet luftfart (droner). Flytelefonikurset er godkjent av Luftfartstilsynet og det mest oppdaterte kurset i Norge for internasjonal flyradiotelefoni (VFR) etter Eurocontrol og EASA sine anbefalinger.

Kurset leveres i samarbeid med ProXpect Drones og følger pensumet i henhold til AMC 1 FCL.210, Communications.

Kurset gjennomføres i to faser. Den innledende delen av kurset foregår som selvstudium med oppgaver i portalen. Deretter må man delta på en obligatorisk fellessamling som velges fra listen under bestilling/registrering. Fellessamlingen er en gjennomgang og repetisjon av teorien og mulighet for utdyping av tema, før deltakerne gjennomfører tentamen i teori på slutten av dagen.

Kandidaten må ha bestått tentamen for å kunne bli oppmeldt til Luftfartstilsynet's teorieksamen ved en Trafikkstasjon.

Vi går gjennom standard fraseologi med lufttrafikktjenestene på flyplassvariantene med kontrolltårntjeneste, AFIS og blindsendinger ved flyplasser uten kontroll- eller informasjonstjeneste, samt kommunikasjon med kontrollsentraler.

Dette kurset er rettet spesielt mot piloter som IKKE får den nødvendige fraseologitrening ombord i et fly sammen med en flyinstruktør ved en vanlig flyskole. Dette kurset kan derfor ikke sammenliknes med andre kurs i flytelefoni (f.eks. som holdes i regi av flyklubber o.l.)

Med et radiotelefonistsertifikat får du utvidede rettigheter

Under ser du et utdrag fra en typisk NOTAM på at lufttrafikktjenesten tillater operasjoner innenfor en kontrollsone, om du er innehaver av flytelefonisertifikat.

Kursinnhold

Nettkurset inneholder alt du trenger av teoretisk og praktisk undervisning for RTL-faget. Vi legger vekt på gi deg den beste og mest relevante informasjonen som du trenger for å bestå LT sin teoretiske eksamen.

Du vil få oppgaver underveis for å kontrollere at du har forstått innholdet. Du kan få hjelp av din instruktør underveis i kurset om du har spørsmål. Instruktøren vil også følge opp evt. feil under øvingsoppgavene.

Obligatorisk WEBinar

Obligatorisk webinar vil bli arrangert med jevne mellomrom. Her deltar du sammen med andre. Her vil det være mulighet for å stille spørsmål underveis og få gjennomgått områder som trenger bedre forståelse.

Under webinaret vil det også bli gjennomgått praktisk behandling av flyradioutstyr, transpondere og tilhørende tilleggsutstyr som er et krav fra Luftfartstilsynet.

Avslutningsvis under webinaret avlegger man tentamen i RTL teori (30min).

Krav til teknisk utstyr under webinaret

Du vil ha behov for å ha videokamera, mikrofon og høyttalere tilknyttet arbeidsstasjonen din.

Eksamen i RTL teori

Etter bestått tentamen sørger ProXpect Drone (tidligere European United Aviation Schools) for at man blir meldt opp til LT for å avlegge eksamen. LT vil sende deg beskjed via AltInn, når dette er klart.

Oversikt over fagområdene

Vi følger den gjeldende EASA AMC 1, FCL.210; FCL.215 Communications (RTL) som angitt under:

Definitions

 • Meanings and significance of associated terms
 • ATS abbreviations
 • Q-code groups commonly used in RTF air-ground communications
 • Categories of messages

General operating procedures

 • Transmission of letters
 • Transmission of numbers (including level information)
 • Transmission of time
 • Transmission technique
 • Standard words and phrases (relevant RTF phraseology included)
 • R/T call signs for aeronautical stations including use of abbreviated call signs
 • R/T call signs for aircraft including use of abbreviated call signs
 • Transfer of communication
 • Test procedures including readability scale
 • Read back and acknowledgement requirements

Relevant weather information terms (VFR)

 • Aerodrome weather
 • Weather broadcast

Action required to be taken in case of communication failure

Distress and urgency procedures

 • Distress (definition, frequencies, watch of distress frequencies, distress signal and distress message)
 • Urgency (definition, frequencies, urgency signal and urgency message)

General principles of VHF propagation and allocation of frequencies