Sky2.jpg
Droner og bemannet luftfart i et trygt samspill?
Velkommen til fremtiden...
FL3700_lofoten.png
Nyhet:
Ny OM-mal tilpasset Spesifikk kategori
Sky1.jpg
BSL A 7-2
U-space
SORA
Forordning (EU) 2019/947
Operasjonsmanual (OM)
Specific category
Open category
Part-UAS
previous arrow
next arrow

AIRwatch AS har alltid hatt som filosofi at pilotens praktiske flygekunnskap må stå sentralt, for å ivareta trygghet og håndtering av luftfartøyet i operasjonelle situasjoner.

Som en "recognized entity" av Luftfartstilsynet, kan Airwatch foreta ferdighetstesting av piloter, som en kvalitetssikring for operatørene.

Vi gjennomfører kontroll av pilotens flygeferdigheter på

I et land som Norge er det varierende vind og værforhold. Det er avgjørende for operasjonen at piloten behersker de forskjellige forholdene ute i felt. Derfor har vi utviklet et flygeferdighetsprogram som er tilpasset dette, slik at pilotene kan øve effektivt både med instruktør o på egenhånd.

En avsluttende ferdighetstest, gir en status på pilotens ferdighetsnivå i øyeblikket. Ved bestått, har piloten bevist at flygeferdigheten tilfredsstiller minstekravet, i forhold til en grunnleggende standard.

Holde flygeferdighetene ved like

Flygeferdighet er ferskvare. Trening på bestemte flyøvelser er viktige for vedlikeholde nivået på flygeferdighetene. I vinterhalvåret blir det kanskje mindre praktisk flyging grunnet værforholdene, men vi må likevel sørge for å holde oss "current". Da kan vi benytte oss av en flysimulator som gir en virkelighetsnær følelse.

Øvelsene under kan ligge som en del av basistreningenenten det er på simulator eller praktisk flyging. Dessuten skal det føles tilfredsstillende å utfordre seg selv, for å bli en bedre pilot.

For alle øvelsene

Kontrollanten vil også gi karakter i generell "airmanship" under evalueringen. Med dette menes følgende:

  • Kandidaten opptrer rolig og konsentrert under øvelsene
  • Kandidaten bruker sjekklister og følger prosedyrene på riktig måte
  • Kandidaten viser trygghetsbevissthet før, under og etter flyging
  • Kan de grunnleggende bestemmelsene i forskriften (sikkerhetsavstander, makshøyder, og flyging i nærheten av flyplasser)
  • Kunne nød- og beredskapsprosedyrene, om en uønsket hendelse skulle inntreffe.