Sky2.jpg
Droner og bemannet luftfart i et trygt samspill?
Velkommen til fremtiden...
FL3700_lofoten.png
Nyhet:
Ny OM-mal tilpasset Spesifikk kategori
Sky1.jpg
BSL A 7-2
U-space
SORA
Forordning (EU) 2019/947
Operasjonsmanual (OM)
Specific category
Open category
Part-UAS
previous arrow
next arrow

Det angitte innhold er basert på UAS.SPEC.050(1)(d) angitt i Forordning EU 2018/947, som rammeverk for grunnleggende kurs for piloter og ansvarlig mannskap for å kvalifisere til å utføre oppdrag i spesifikk kategori, STS/PDRA/SORA.

Kursene leveres til hver deltaker som nettkurs.

 

Kurskode Kursbeskrivelse og innhold
SOT-01

1. Luftfartstrygghet

 1. Pilotens loggbok, utsjekker og dokumenterte erfaring.
 2. Øvrige loggbøker og tilhørende dokumentasjon.
 3. Prinsipper for godt flygerskjønn (airmanship).
 4. Beslutningshåndtering innen luftfart.
 5. Trygghetsprinsipper under flyging.
 6. Rapportering om nærkonflikt i luften.
 7. Avanserte flygerferdigheter.
  1. avanserte manøvrer og nødprosedyrer.
  2. generell håndtering av uvanlige situasjoner (steiling, spinn, begrensninger i vertikalt løft, autorotasjon, vortex ring state.
SOT-02

2. Lover og regler

 1. Introduksjon til spesifikk kategori.
 2. Risikoanalyse og introduksjon til SORA.
 3. Gjennomgang av STS’er og PDRA’er.
SOT-03 

3. Navigasjon

 1. Navigasjonshjelpemidler og begrensninger (f.eks. GNSS)
 2. Aeronautiske publikasjoner, kart og terminologi
 3. Vertikal navigasjon (AGL, AMSL ol.)
SOT-04

4. Menneskelige ytelser og begrensninger

 1. Oppfatningsevne (situasjonsoversikt og kontroll under BVLOS operasjoner)
 2. Utmattelse
  1. flygetid vs. hviletid i arbeidstiden
  2. døgnrytmer
  3. arbeidsbelastning og stressituasjoner
  4. Kommersielle pressituasjoner
 3. Oppmerksomhet
  1. eliminering av distraksjoner
  2. skanneteknikker (syn)
 4. Medisinsk egnethet (helsemessige forhåndsregler, alkohol, rusmidler, medisiner ol.)
 5. Situasjonsbetingede faktorer (solblending, orientering, dybdesyn ol.)
SOT-05

5. Operasjonelle prosedyrer

 1. Luftromsklassifisering
 2. Prosedyrer for reservering av luftrom
 3. Aeronautiske publikasjoner (AIP)
 4. NOTAM
 5. Operasjonsplanlegging, luftromsvurdering og risikoanalyse på operasjonsområdet
  1. tiltak for å overholde begrensningene og betingelsene som gjelder for operasjonsvolumet og bakkerisikobufferen for den tiltenkte operasjonen
  2. BVLOS operasjoner og bruk av visuelle observatører
SOT-06

6. UAS generell kunnskap

 1. Tap av signal- og systemfeilprotokoller - forstå typiske situasjoner, planlegging og programmering av RTH, sirkling, umiddelbar landing etc.
 2. Systemer for terminering av flyging
 3. Flygekontrollmodus
SOT-07

7. Meteorologi

 1. innhenting og tolking av værinformasjon
  1. Ressurser og kilder for værrapporter
  2. Værrapporter
  3. Værmeldinger som passer for ubemannet luftfart
  4. lokale værvurderinger (mikrometeorologi)
  5. Værprognosekart for lavere luftrom (IGA)
  6. METAR, SPECI og TAF
 2. Regionale værmønster i nordisk klima (kystområder, fjellet etc.)
 3. Væreffekt på luftfartøyet (vind, -gradient, -skjær, gust, tåke, etc.)
SOT-99 Komplett kurspakke NOK 3 500,-      

Enkeltkurs (SOT-01 - SOT-08) koster NOK 1 000,- 

Det tas forbehold om endringer (som følge av nye krav fra EASA eller LT, innhold i kurs og kostnad)