Sky2.jpg
Droner og bemannet luftfart i et trygt samspill?
Velkommen til fremtiden...
FL3700_lofoten.png
Nyhet:
Ny OM-mal tilpasset Spesifikk kategori
Sky1.jpg
BSL A 7-2
U-space
SORA
Forordning (EU) 2019/947
Operasjonsmanual (OM)
Specific category
Open category
Part-UAS
previous arrow
next arrow

Det angitte innhold er basert på UAS.SPEC.050(1)(d) angitt i Forordning EU 2018/947, som rammeverk for grunnleggende kurs for piloter og ansvarlig mannskap for å kvalifisere til å utføre oppdrag i spesifikk kategori, samt for standardscenarier.

Kursene leveres til hver deltaker som nettkurs og kan kjøpes som en komplett pakke eller som enkeltkurs.

 

Kurskode Kursbeskrivelse og innhold

Kostnad (NOK)

SOT-01

1. Luftfartstrygghet

 1. Pilotens loggbok, utsjekker og dokumenterte erfaring.
 2. Øvrige loggbøker og tilhørende dokumentasjon.
 3. Prinsipper for godt flygerskjønn (airmanship).
 4. Beslutningshåndtering innen luftfart.
 5. Trygghetsprinsipper under flyging.
 6. Rapportering om nærkonflikt i luften.
 7. Avanserte flygerferdigheter.
  1. avanserte manøvrer og nødprosedyrer.
  2. generell håndtering av uvanlige situasjoner (steiling, spinn, begrensninger i vertikalt løft, autorotasjon, vortex ring state.
1300,-
SOT-02

2. Lover og regler

 1. Introduksjon til spesifikk kategori.
 2. Risikoanalyse og introduksjon til SORA.
 3. Gjennomgang av STS’er og PDRA’er.
1050,-
SOT-03 

3. Navigasjon

 1. Navigasjonshjelpemidler og begrensninger (f.eks. GNSS)
 2. Aeronautiske publikasjoner, kart og terminologi
 3. Vertikal navigasjon (AGL, AMSL ol.)
1100,-
SOT-04

4. Menneskelige ytelser og begrensninger

 1. Oppfatningsevne (situasjonsoversikt og kontroll under BVLOS operasjoner)
 2. Utmattelse
  1. flygetid vs. hviletid i arbeidstiden
  2. døgnrytmer
  3. arbeidsbelastning og stressituasjoner
  4. Kommersielle pressituasjoner
 3. Oppmerksomhet
  1. eliminering av distraksjoner
  2. skanneteknikker (syn)
 4. Medisinsk egnethet (helsemessige forhåndsregler, alkohol, rusmidler, medisiner ol.)
 5. Situasjonsbetingede faktorer (solblending, orientering, dybdesyn ol.)
1300,-
SOT-06

5. Operasjonelle prosedyrer

 1. Luftromsklassifisering
 2. Prosedyrer for reservering av luftrom
 3. Aeronautiske publikasjoner (AIP)
 4. NOTAM
 5. Operasjonsplanlegging, luftromsvurdering og risikoanalyse på operasjonsområdet
  1. tiltak for å overholde begrensningene og betingelsene som gjelder for operasjonsvolumet og bakkerisikobufferen for den tiltenkte operasjonen
  2. BVLOS operasjoner og bruk av visuelle observatører
1050,-
SOT-09

5a. OPSJON: Hvis operasjonstypen tilsier dette

 1. Operasjonsplanlegging, luftromsvurdering og risikoanalyse på operasjonsområdet — operasjoner over kontrollert bakkeområde.
 2. Multi-mannskap operasjoner
  1. Koordinering mellom pilot og øvrig mannskap med egne ansvarsområder under en operasjon
  2. Crew Resource Management (CRM)
   1. Effektivt lederskap
   2. Samarbeid med andre
   3. Effektiv mannskapskommunikasjon, typisk fraseologi
1300,-
SOT-05

6. UAS generell kunnskap

 1. Tap av signal- og systemfeilprotokoller - forstå typiske situasjoner, planlegging og programmering av RTH, sirkling, umiddelbar landing etc.
 2. Systemer for terminering av flyging
 3. Flygekontrollmodus
1300,-
SOT-10

6aOPSJON: Støttemidler for BVLOS operasjoner

  1. Monitorering av flygedata (posisjon, høyde, hastighet, C2-link, systemstatus etc.
  2. Kommunikasjon med VO’er
  3. Metoder og midler for overvåkning av annen lufttrafikk i operasjonsområdet
1200,-
SOT-07

7. Meteorologi

 1. innhenting og tolking av værinformasjon
  1. Ressurser og kilder for værrapporter
  2. Værrapporter
  3. Værmeldinger som passer for ubemannet luftfart
  4. lokale værvurderinger (mikrometeorologi)
  5. Lavflygingskart
  6. METAR, SPECI og TAF
 2. Regionale værmønster i nordisk klima (kystområder, fjellet etc.)
 3. Væreffekt på luftfartøyet (vind, -gradient, -skjær, gust, tåke, etc.)
1300,-
SOT-08

8. Nødresponsplan (ERP)

Det er i utgangspunktet operatøren selv som skal sørge for kompetansebasert, teoretisk og praktisk opplæring i foretakets nødresponsplan, men vi underviser i rammeverket for dette.

950,-
SOT-99 Komplett kurspakke  9995,-

 Det tas forbehold om endringer (som følge av nye krav fra EASA eller LT, innhold i kurs og kostnad)