Sky2.jpg
Droner og bemannet luftfart i et trygt samspill?
Velkommen til fremtiden...
FL3700_lofoten.png
Nyhet:
Ny OM-mal tilpasset Spesifikk kategori
Sky1.jpg
BSL A 7-2
U-space
SORA
Forordning (EU) 2019/947
Operasjonsmanual (OM)
Specific category
Open category
Part-UAS
previous arrow
next arrow
 
Pris (NOK): 3.800,-
Kurstype: Nettkurs
EASA ref: AMC3 UAS.SPEC.050(1)(d) - UAS operation-specific endorsement modules
Kurskode: SOS-02
Forkunnskaper:  Bestått eksamen i obligatorisk Spesifikk kategori

Flyging utenfor synsvidde (Beyond Visual Line Of Sight) er en avansert form for ubemannet operasjon, siden vi fortsatt plikter å ivareta trygghet både for andre, bemannede luftfartøyer, og eventuell infrastruktur og mennesker på bakkenivå under overflygingen, uten å kunne "se direkte" ut av en cockpit.

Denne introduksjonen er en grunnleggende gjennomgang av hva flyging utenfor synsvidde innebærer uavhengig av fartøytype, hvordan planlegge slike operasjoner, hvordan foreta en tilpasset risikoanalyse med beredskaps- og nødprosedyrer, hva som kreves av piloten, øvrig mannskap og støtteapparat, samt gjennomgå av alle faser, i gjennomføringen av slike operasjoner. Vi går også gjennom krav til tekniske støtteløsninger.

Oppgavene som ligger i kurset går ut på å gjennomføre en praktisk BVLOS operasjon etter planlegging, risikovurdering, og innprogrammering av ruten, som senere skal flys "live" vha. simulator som lastes ned på egen PC.

Kurset gir deltakerne god innsikt rundt planlegging og praktisk gjennomføring av BVLOS-operasjoner med så lav risiko som mulig.