Sky2.jpg
Droner og bemannet luftfart i et trygt samspill?
Velkommen til fremtiden...
FL3700_lofoten.png
Nyhet:
Ny OM-mal tilpasset Spesifikk kategori
Sky1.jpg
BSL A 7-2
U-space
SORA
Forordning (EU) 2019/947
Operasjonsmanual (OM)
Specific category
Open category
Part-UAS
previous arrow
next arrow
 
Pris (NOK): 1.500,-
Kurstype: Nettkurs
EASA ref: AMC3 UAS.SPEC.050(1)(d) - UAS operation-specific endorsement modules
Kurskode: SOS-01
Forkunnskaper:  Bestått eksamen i obligatorisk Spesifikk kategori

Operasjoner om natten byr på ekstra utfordringer. Dette er et kurs som gir et innføring i hvordan slike operasjoner kan gjennomføres med høy sikkerhet, selv om lysforholdene er lave.

Kurset gjennomgår hvordan nattoperasjoner kan gjennomføres etter de lover og forskrifter som gjelder, samt de operasjonelle utfordringene dette gir. Kurset passer for operatører både innenfor Åpen og Spesifikk kategori, som allerede har grunnleggende erfaring under flyforhold på dagtid.