Droner og bemannet luftfart i et trygt samspill?
Velkommen til fremtiden...
Luftromsforståelse
SORA
ADS-B
BSL A 7-1
Operasjonsmanual (OM)
Airmanship
Operasjonelle prosedyrer
Part-UAS
previous arrow
next arrow
Slider

Granskninger i etterkant av uønskede hendelser, ulykker og havarier avdekker ofte menneskelig og organisatorisk svikt. Det kan gjelde håndteringen av sikkerhetsrelevant informasjon, eller reaksjoner og beslutninger i kritiske situasjoner.

Til tross for at luftfartøyene i de siste årene har blitt særdeles driftsikre gjennom omfattende testrutiner, redundans og sikkerhetssystemer antas det at mellom 80 og 90 prosent av alle ulykker eller nestenulykker er forårsaket av menneskelige faktorer.

Utdannelse av en dronepilot er kostbart. Med diverse kurs, selvstudier og trening til internkost, kan en pilot raskt koste NOK 40.000 - 70.000 i RO-2/3 klassen før piloten er"mission ready".

Konsekvenser ved feil valg av pilotkandidat

Om utvelgelsen av en pilot foregår ved direkte forespørsel til personen fordi jobbsituasjonen for personen tilsier at bruk av drone kan være kostnads- eller tidsbesparende uten samtidig å gå i dybden på hva bruk av drone innebærer, eller fordi personen tidligere er klubbmester i modellfly, eller ved "håndsopprekning" under et avdelingsmøte, så er sjansen ca. 30% for at dronen kommer til å bli brukt av "feil person" (basert på statistikk fra EuroUAS), med unormal høy hyppighet av uønskede hendelser som konsekvens.

Foruten at grunnkostnaden blir brukt på feil person fra starten, påløper det i beste fall kun kostnader for ødeleggelse av utstyr, tidsforsinkelser i forhold til produktleveranse m.m.

Er det derimot skade på infrastruktur, 3.parts eiendeler og ikke minst personskade, kan det gi store, uforutsigbare kostnader for selskapet ved negativ omtale i media med evt. langvarig tillits- og omdømmesvikt som følge. 

 

Derfor bør operatører i RO-2 eller RO-3 ha fokus på hvilken person de tillater å fly drone på vegne av selskapet og forstå at det er andre ting enn bare "stikkeføring" som avgjør om forutsetningene er til stede for at en person med høy grad av forutsigbarhet vil kunne opptre som en pilot med lav hendelsesfrekvens.

 

Medisinsk status

Når en skal finne ut om en person er egnet som dronepilot eller ikke, anbefaler vi at operativ leder først benytter mulighetene som ligger i en standard flymedisinsk undersøkelse hos en flylege klasse 2, for å finne ut om en fremtidig pilot har de medisinske forutsetningene til å fungere som pilot. Mer informasjon om dette her...

Holdninger og motivasjon

Det neste steget er å finne ut om kandidaten har høy nok ansvarsbevissthet, samarbeidsevne, holdninger og motivasjon, som er forenlig med ansvaret og forpliktelsene som er forbundet med å fly drone for arbeidsgiveren sin.

Av hensyn til det kollegiale forholdet og sikre objektivitet i en slik vurdering, kan det derfor være hensiktsmessig å benytte en utenforstående part, som har erfaring med gjennomføring av slike vurderinger.

Pilot Aptitude Test

Etter at kandidaten har fått "medical" fra flylegen kan Airwatch, gjennom en CBT (computer-based test) som tar 45min og et intervju (én time), bistå med å gjennomføre en vurdering av en kandidats grunnleggende kunnskap, personlighet og motivasjon (NOTE 1) innen: 

  • Generell teknisk systemforståelse
  • Personlighet, motivasjon, holdninger og risikoforståelse
  • Beslutningsevne (situasjonsforståelse, resonerings-, improvisasjons- og hukommelsesevne)
  • Sosial intelligens (ansvars-, samarbeids- og interaksjonsevne, åpenhetsgrad m.m.)
  • Lærevillighet og -evne

Intervjuet gjennomføres med to av våre konsulenter med bruk av web-konferanse (Microsoft Teams). 

Etter et par dager vil vi levere en konklusjon(NOTE 2) med ett av to mulige utfall:

  • Ikke anbefalt - som tilsier at kandidaten, etter vår vurdering, ikke har de forutsetningene som trengs for å fungere som en trygg dronepilot.
  • Ingen anmerkning - som tilsier at vi antar at kandidaten har akseptable forutsetninger for å kunne fungere som dronepilot. 

 

(NOTE 1) Vurderingen foregår på et grunnleggende og overordnet nivå og må ikke sammenliknes med seleksjonsuttak for kommersielle flyskoler, flyselskaper eller forsvar.

(NOTE 2) Testen og intervjuet er konfidensielt og vil ikke bli forelagt arbeidsgiver eller andre. Det er kun kandidaten og konsulenten som kjenner til hva som er gjennomgått.