Droner og bemannet luftfart i et trygt samspill?
Velkommen til fremtiden...
U-space
SORA
Forordning (EU) 2019/947
Operasjonsmanual (OM)
Specific category
Open category
Part-UAS
previous arrow
next arrow
Slider

Kan hvem som helst fungere som dronepilot? Bør man undersøke litt mer om en person faktisk er egnet til å fly, påta seg betydelig risiko på vegne av bedriften og forvalte bedriftens omdømme?

Vår erfaring viser at det er verd å gjennomføre en viss evaluering av pilotkandidatens evner og holdninger før man bruker tid, økonomi og tillater flyging på vegne av bedriften.

Granskninger i etterkant av uønskede hendelser, ulykker og havarier avdekker ofte menneskelig og organisatorisk svikt. Det kan gjelde holdninger, håndteringen av sikkerhetsrelevant informasjon eller reaksjoner og beslutninger i kritiske situasjoner.

Til tross for at luftfartøyene i de siste årene har blitt særdeles driftsikre gjennom omfattende testrutiner, redundans og sikkerhetssystemer antas det at mellom 80 og 90 prosent av alle ulykker eller nestenulykker er forårsaket av menneskelige faktorer.

Utdannelse av en dronepilot er kostbart. Med diverse kurs, selvstudier og trening til internkost, kan en pilot raskt koste NOK 40.000 - 70.000 i RO-2/3 klassen før piloten er "mission ready".

Konsekvenser ved feil valg av pilotkandidat

Om utvelgelsen av en pilot foregår ved direkte forespørsel til personen fordi jobbsituasjonen for personen tilsier at bruk av drone kan være kostnads- eller tidsbesparende uten samtidig å gå i dybden på hva bruk av drone innebærer, eller fordi personen tidligere er klubbmester i modellfly, eller ved "håndsopprekning" under et avdelingsmøte, så er sjansen ca. 30% for at dronen kommer til å bli brukt av "feil person" (basert på statistikk fra EuroUAS), med unormal høy hyppighet av uønskede hendelser som konsekvens.

Foruten at grunnkostnaden blir brukt på feil person fra starten, påløper det i beste fall kun kostnader for ødeleggelse av utstyr, tidsforsinkelser i forhold til produktleveranse m.m.

Er det derimot skade på infrastruktur, 3.parts eiendeler og ikke minst personskade, kan det gi store, uforutsigbare kostnader for selskapet ved negativ omtale i media med evt. langvarig tillits- og omdømmesvikt som følge. 

 

Derfor bør operatører i RO-2 eller RO-3 ha fokus på hvilken person de tillater å fly drone på vegne av selskapet og være innforstått med at det er andre ting enn bare "stikkeføring" som avgjør om forutsetningene er til stede for om en person vil kunne opptre som en pilot med lav hendelsesfrekvens.

 

Kunnskap, holdninger og motivasjon

Det første steget er å finne ut om kandidaten har et minimumsnivå av grunnkompetanse, ansvarsbevissthet, samarbeidsevne, holdninger og motivasjon på et nivå som er forenlig med ansvaret og forpliktelsene som er forbundet med å fly drone for sin arbeidsgiver.

Av hensyn til det kollegiale forholdet og sikre objektivitet i en slik vurdering, kan det være hensiktsmessig å benytte en ekstern part, som har erfaring med gjennomføring av slike vurderinger. Airwatch leverer slik tjeneste.

Pilot Aptitude Test (PAT) og intervju

Tjenesten består av to ting. Først gjennomgår kandidaten en innledende, databasert PAT, som tar ca. 45 min. Etter at resultatene fra testen er gjennomgått av en av våre konsulenter, vil kandidaten senere bli innkalt til et intervju med to av våre konsulenter.

Intervjuet som vil bli gjennomført ved hjelp av en web-konferanse (Microsoft Teams) tar ca. én time. PAT og intervjuet vil gi en samlet vurdering(NOTE 1)  av kandidaten på følgende områder: 

  • Generell teknisk systemforståelse
  • Personlighet, motivasjon, holdninger og risikoforståelse
  • Beslutningsevne (situasjonsforståelse, resonerings-, improvisasjons- og hukommelsesevne)
  • Sosial intelligens (ansvars-, samarbeids- og interaksjonsevne, åpenhetsgrad m.m.)
  • Lærevillighet og -evne

Etter et par dager vil vi levere en konklusjon(NOTE 2) med ett av to mulige utfall:

  • Ikke anbefalt - som tilsier at kandidaten, etter vår vurdering, ikke har de forutsetningene som trengs for å fungere som en trygg dronepilot.
  • Ingen anmerkning - som tilsier at vi antar at kandidaten har akseptable forutsetninger for å kunne fungere som dronepilot. 

(NOTE 1) Vurderingen foregår på et grunnleggende og overordnet nivå og må ikke sammenliknes med seleksjonsuttak for flyselskaper, kommersielle flyskoler eller forsvar.

(NOTE 2) Testen og intervjuet er konfidensielt og vil ikke bli forelagt arbeidsgiver eller andre. Det er kun kandidaten og konsulenten som kjenner til hva som er gjennomgått.

Sanseapparat, finmotorikk og reaksjonsevne

I dag er det ikke satt noe formelt krav fra tilsynsmyndighetene for en dronepilot sin medisinske status. Det er lett å forstå at en dronepilot må ha normalt syn og god hørsel, samt ha høy finmotorisk evne i tillegg til normal reaksjonsevne.

Dette ligger ikke innenfor våre tjenester, men vi anbefaler likevel at operativ leder benytter mulighetene som ligger i en standard flymedisinsk undersøkelse hos en flylege klasse 2, for å finne ut om en fremtidig pilot har de medisinske forutsetningene til å fungere som pilot. Mer informasjon om dette her...