Droner og bemannet luftfart i et trygt samspill?
Velkommen til fremtiden...
Nyhet:
Ny OM-mal tilpasset Spesifikk kategori
U-space
SORA
Forordning (EU) 2019/947
Operasjonsmanual (OM)
Specific category
Open category
Part-UAS
previous arrow
next arrow
Slider

Vår stab har lang erfaring i praktiske operasjoner i felten. Vi yter bistand på følgende områder:

Sikkerhetsansvarlig

Vi arbeider med operasjonelle sikkerhetstiltak og risikoanalyser for oppdragsgivere som trenger bistand, enten det er regulære oppdrag eller spesialoppdrag.

Kommunikasjonsansvarlig

Alle våre konsulenter har godkjente flytelefonisertifikater og kan bistå som kommunikasjons og sambandsansvarlig under oppdrag i kontrollert (CTR/TMA) og ikke kontrollert luftrom (TIZ/TIA), der det kreves to-veis kommunikasjon med lufttrafikktjenesten.

Operasjonsansvarlig

Våre piloter har lang erfaring i operasjonelle utfordringer og kan bistå godkjente operatører med planlegging og gjennomføring av krevende oppdrag, samt sørge for revisjon av operasjonsmanual tilpasset oppdragstypen.

Fartøysjef

Våre piloter kan stille som fartøysjef (sammen med operatørens egen pilot) der det er behov for gjennomføring av spesielle oppdrag som ikke er dekket av operatørens egen operasjonsmanual.