Sky2.jpg
Droner og bemannet luftfart i et trygt samspill?
Velkommen til fremtiden...
FL3700_lofoten.png
Nyhet:
Ny OM-mal tilpasset Spesifikk kategori
Sky1.jpg
BSL A 7-2
U-space
SORA
Forordning (EU) 2019/947
Operasjonsmanual (OM)
Specific category
Open category
Part-UAS
previous arrow
next arrow

Fra 1. januar 2022 må alle operatører innen ubemannet luftfart forholde seg til felleseuropeiske regler såkalt EASA Part-UAS, der den viktigste forskriften for operatører er Forordning (EU) 2019/947. Denne har forankring i våre luftfartsbestemmelser gjennom BSL A 7-2.

Operasjonsmanualen (OM) er styringsdokumentet for en luftfartsoperatør som tilhører spesifikk kategori.

Dette gjelder for alle operatører som skal fly høyere enn 120m over bakken eller vannet, utenfor synsvidde (BVLOS), fly over tettbebygde områder eller har en maksimal avgangsmasse over 25kg.

OM inneholder informasjon om administrativ og organisasjonsmessige forhold, tekniske beskrivelser eller referanser til disse, operative beskrivelser og prosedyrer, informasjon om drift- og vedlikehold, samt informasjon om utdanning av piloter, kunnskapskrav og krav til vedlikehold av piloter og øvrig mannskap sin kompetanse.

For å bli godkjent som luftfartsoperatør i spesifikk kategori skal søkeren fylle ut riktige skjemaer som finnes på Luftfartstilsynet (LT) sine sider, og vedlegge OM'en sammen med en risikoanalyse basert på SORA (Specific Operations Risk Assessment). I tillegg skal relevante håndbøker vedlegges eller ha referanse til slike.

Airwatch leverer tjenester til operatører som trenger bistand i forbindelse med utvikling eller tilpasning av OM til det nye regelverket

Se mer informasjon, send e-post eller ta kontakt på 90157393.