Droner og bemannet luftfart i et trygt samspill?
Velkommen til fremtiden...
U-space
SORA
Forordning (EU) 2019/947
Operasjonsmanual (OM)
Specific category
Open category
Part-UAS
previous arrow
next arrow
Slider

Operasjonsmanualen (OM) er det viktigste styringsdokumentet for en luftfartsoperatør. Det er en operativ håndbok, en veiledning i prosedyrer og et viktig kvalitetssikrende element. En OM er et dynamisk instrument for å kunne gjøre de riktige tingene, tingene på riktig måte og i riktig rekkefølge for å ivareta sikkerhet.

OM er unik for hver operatør og for mange operatører en strategisk beskrivelse av fremgangsmåter, metoder og operasjonelle prosedyrer som sammen utgjør et konkurransefortrinn. Derfor er dette også et dokument som normalt ikke er åpent og tilgjengelig for andre.

For Luftfartstilsynet er OM et dokument som skal inngå i den totale vurderingen av om operatøren er egnet til å utføre de operasjonstypene som er beskrevet i forhold til ledelsens og mannskapets kompetanse, risikoforståelse og gjennomføringsevne under godkjenningsprosessen.

OM er dessuten utgangspunktet for tilsynsvirksomheten for å kontrollere at operatøren også i praksis følger det som er angitt i OM og de vilkårene som knyttet til operasjonstillatelsen.

Risikoanalysen (f.eks. SORA) kan enten være integrert i OM (i Part A og Part C) eller være beskrevet i et separat dokument.

Operatørtillatelsene er inndelt i operatørklasser. Idag er dette basert på det nasjonale RO-systemet, men vil bli erstattet av en felleseuropeisk kategorisering og klassifisering (Part-UAS) etter 1. juli 2020. Forordning (EU) 2019/947 gjelder foreløpig for de to laveste kategoriene "Open" og "Specific", men "Certified" vil komme etterhvert.

Etter 1. juli 2020 vil operatører som allerede er etablert være i en overgangsordning, mens alle nye operatører må tilpasse seg Part-UAS.

Foreløpig gjelder dagens regler og forskrifter. Kortversjonen i forskriften gjengir vi under, men skal man søke om operasjonstillatelse før 1. juli 2020, bør man lese hele forskriften før man søker.

RO-3

De operatører som skal fly raskere enn 80kt, eller med turbin, i nærheten av mennesker (kortere enn den generelle sikkerhetsavstanden på 50m), har maksimal avgangsmasse over 25 kg, eller skal fly høyere enn 400ft (120m), kommer i RO 3. Både VLOS, EVLOS og BVLOS er tillatt.

Det stilles krav til organisasjonen. Operatøren skal ha ansvarlig leder, operativ leder, teknisk leder og kvalitetssjef. Teknisk leder skal sikre at virksomhetens luftfartøy er luftdyktige. Teknisk leder må kunne dokumentere relevant teknisk kompetanse (aerodynamikk, flyteknikk, elektronikk og systemteknikk) for de aktuelle system som virksomheten opererer. Kvalitetssjef skal sikre at virksomhetens systemer for kvalitetssikring er ivaretatt.

Piloter og teknisk ansvarlig skal ha bestått Luftfartstilsynet sin E-eksamen. 

RO-2

Skal en operatør bruke en DJI Inspire, så er man automatisk i RO-2 klassen, fordi fartøyet er over 2,5 kg (maksimal avgangsmasse for denne klassen er 25 kg). Max. hastighet er 80kt. Både VLOS, EVLOS og BVLOS er tillatt. Maksimal flygehøyde er 400ft (120m). Det stilles krav til at pilotene "kan fly" og den som er teknisk ansvarlig skal ha kompetanse innen aerodynamikk, flyteknikk og elektronikk. Piloter og teknisk ansvarlig skal ha bestått Luftfartstilsynet sin E-eksamen.

RO-1

RO-1 har mange operative begrensninger og er derfor forbeholdt de enkleste operasjonene, med for eksempel bruk av DJI Phantom, Mavic og lignende med en maksimal avgangsmasse under 2,5 kg. Max. hastighet er 60 kt, kun VLOS (Visual Line of Sight) flyging på "dagtid". Maksimal flygehøyde er 400ft (120m).

Krav om flygeferdighet for piloter

Det er verd å merke seg at det er et krav (ref forskriften) om at alle piloter uansett operatørklasse, skal kunne vise at de faktisk kan fly (altså demonstrere tilstrekkelige ferdigheter) om LT skulle komme på et tilsyn.

Hvordan tilfredsstille kravene?

Du kan finne ut mer om hvilke krav som stilles ved å gå inn på sidene til Den norske Droneskole (EuroUAS)