Droner og bemannet luftfart i et trygt samspill?
Velkommen til fremtiden...
Luftromsforståelse
SORA
ADS-B
BSL A 7-1
Radiotelefoni
Airmanship
Operasjonelle prosedyrer
U-space
previous arrow
next arrow
Slider

For foretak som skal bruke en drone i nytterelatert, oppdragsbasert sammenheng, eller på annet vis tjene penger på bruk av sin drone, er det krav om operasjonstillatelse (OT) fra Luftfartstilsynet. En av forutsetningene for å søke om OT er å ha en operasjonsmanual (OM).

OM er det viktigste styringsdokumentet for en droneoperatør. Det er en operativ håndbok, en veiledning i prosedyrer og et viktig kvalitetssikrende element. En OM er et dynamisk instrument for å gjøre de riktige tingene, tingene på riktig måte og i riktig rekkefølge for å ivareta sikkerhet.

Operatørtillatelsene er inndelt i operatørklasser (RO). Kortversjonen i forskriften gjengir vi her, men skal man søke om OT, bør man lese hele forskriften før man søker.

RO-3

De operatører som skal fly raskere enn 80kt, eller med turbin, i nærheten av mennesker (kortere enn den generelle sikkerhetsavstanden på 50m), har maksimal avgangsmasse over 25 kg, eller skal fly høyere enn 400ft (120m), kommer i RO 3. Både VLOS, EVLOS og BVLOS er tillatt.

Det stilles krav til organisasjonen. Operatøren skal ha ansvarlig leder, operativ leder, teknisk leder og kvalitetssjef. Teknisk leder skal sikre at virksomhetens luftfartøy er luftdyktige. Teknisk leder må kunne dokumentere relevant teknisk kompetanse (aerodynamikk, flyteknikk, elektronikk og systemteknikk) for de aktuelle system som virksomheten opererer. Kvalitetssjef skal sikre at virksomhetens systemer for kvalitetssikring er ivaretatt.

Piloter og teknisk ansvarlig skal ha bestått Luftfartstilsynet sin E-eksamen. 

RO-2

Skal en operatør bruke en DJI Inspire, så er man automatisk i RO-2 klassen, fordi fartøyet er over 2,5 kg (maksimal avgangsmasse for denne klassen er 25 kg). Max. hastighet er 80kt. Både VLOS, EVLOS og BVLOS er tillatt. Maksimal flygehøyde er 400ft (120m). Det stilles krav til at pilotene "kan fly" og den som er teknisk ansvarlig skal ha kompetanse innen aerodynamikk, flyteknikk og elektronikk. Piloter og teknisk ansvarlig skal ha bestått Luftfartstilsynet sin E-eksamen.

RO-1

RO-1 har mange operative begrensninger og er derfor forbeholdt de enkleste operasjonene, med for eksempel bruk av DJI Phantom, Mavic og lignende med en maksimal avgangsmasse under 2,5 kg. Max. hastighet er 60 kt, kun VLOS (Visual Line of Sight) flyging på "dagtid". Maksimal flygehøyde er 400ft (120m).

Krav om flygeferdighet for piloter

Det er verd å merke seg at det er et krav (ref forskriften) om at alle piloter uansett operatørklasse, skal kunne vise at de faktisk kan fly (altså demonstrere tilstrekkelige ferdigheter) om LT skulle komme på et tilsyn.

Hvordan tilfredsstille kravene?

Du kan finne ut mer om hvilke krav som stilles ved å gå inn på sidene til Den norske Droneskole (EuroUAS)