Droner og bemannet luftfart i et trygt samspill?
Velkommen til fremtiden...
Microsoft Teams
Airwatch lanserer:
Droneavdelingens eget luftoperative forum, informasjons- og dokumentasjonssystem
Enhetlig samarbeidssystem (ESS)
Powered by
U-space
SORA
Forordning (EU) 2019/947
Operasjonsmanual (OM)
Specific category
Open category
Part-UAS
previous arrow
next arrow
Slider

En adekvat risikoanalyse er den beste "forsikringen" mot ulykker, havari og uønskede hendelser. Generelt kan man si at årsak til risiko eller en fare, har sitt utgangspunkt i følgende:

  • Menneskelige feil (fysisk/psykisk forutsetning, holdninger, kompetanse og erfaringsnivå, m.m.)
  • Tekniske feil
  • Feil, farer og hendelser som ligger utenfor pilotens (operatørens) kontroll.

En risikoanalyse søker å identifisere farer og feil, samt legge inn risikoreduserende elementer. Det er mange forskjellige systemer og metoder for å utføre slike analyser, men innen europeisk luftfart vil SORA (Specific Operations Risk Assessment) stå sentralt for luftfartsoperatører som opererer i Kategori B.

Airwatch har utviklet et egen metode for fullstendige risikoanalyseer basert på SORA i eget dokument som kan vedlegges operasjonsmanualen.