Droner og bemannet luftfart i et trygt samspill?
Velkommen til fremtiden...
Nyhet:
Ny OM-mal tilpasset Spesifikk kategori
U-space
SORA
Forordning (EU) 2019/947
Operasjonsmanual (OM)
Specific category
Open category
Part-UAS
previous arrow
next arrow
Slider

Risikoanalyser for ubemannede operasjoner i spesifikk kategori skal gjennomføres etter SORA-metoden (Specific Operations Risk Assessment) fra 1. Januar 2021.

Ingen operasjoner er risikofrie, og SORA tar for seg å definere risikopotensialet for mennesker, infrastruktur m.m. på bakken, samt risiko i forhold til annen lufttrafikk, for en bestemt operasjonstype.

Dernest er oppgaven å redusere risiko, basert på strategiske (før operasjonen påbegynnes) eller taktiske (mens operasjonen pågår) virkemidler. Den påfølgende analysen viser om en operasjonstype kan gjennomføres innenfor akseptabel risiko eller ikke.

De fleste operatører har repetitive operasjoner, dvs. måten operasjonen gjennomføres på, hvilken drone som benyttes, hvor operasjonen foregår og hvilken kompetanse som kreves av piloten som skal utføre disse, er likt fra gang til gang.

Derfor skal Luftfartstilsynet godkjenne risikoanalysen, før denne typen operasjoner kan utføres av operatøren.

 

Generelt kan man si at årsak til risiko eller en fare, har sitt utgangspunkt i følgende:

  • Menneskelige feil (fysisk/psykisk forutsetning, holdninger, kompetanse og erfaringsnivå, m.m.)
  • Tekniske feil
  • Feil, farer og hendelser som ligger utenfor pilotens (operatørens) kontroll.

Airwatch har utviklet en egen metode for fullstendige risikoanalyser basert på SORA, som kan vedlegges operasjonsmanualen (Seksjon 3 i malen).