Sky2.jpg
Droner og bemannet luftfart i et trygt samspill?
Velkommen til fremtiden...
FL3700_lofoten.png
Nyhet:
Teorikurs for STS/PDRA/SORA
Sky1.jpg
BSL A 7-2
U-space
SORA
Forordning (EU) 2019/947
Operasjonsmanual (OM)
Specific category
Open category
Part-UAS
previous arrow
next arrow

Krav til praktisk kompetanse i hht. UAS.STS-02, Vedlegg A.

Tema

Fagområder som skal dekkes

Handlinger før avgang

1) Operasjonsplanlegging, luftromsbetraktninger og risikovurdering på stedet. Følgende punkter skal inkluderes:   

a)      luftromsskanning; 

b)      operasjoner med luftromsobservatører (AOs):

     ii) tilstrekkelig plassering av AOer, og en dekonfliktordning som inkluderer fraseologi, koordinering og kommunikasjonsmidler;

 

Prosedyrer under flyging

1)    Samme som for VLOS dvs. prosedyrer angitt i punkt 2.(b)(ii) i vedlegg A til kapittel I.

Prosedyrer etter flyging

1)    Samme som for VLOS dvs. prosedyrer angitt i punkt 2.(b)(iii) i vedlegg A til kapittel I.

 SFT-02