Sky2.jpg
Bemannet og ubemannet luftfart i trygg samhandling?
Fremtiden er her nå...
FL3700_lofoten.png
Teorikurs for operasjoner i Spesifikk kategori
(STS/PDRA/SORA)
Sky1.jpg
CRM & Just Culture
U-space
SORA
Forordning (EU) 2019/947 (BSL A 7-2)
Operasjonsmanual (OM)
Safety Management System & compliance monitoring
iConspicuity (ADS-L)
BVLOS
previous arrow
next arrow

 

Tidspunkt: Passende tidspunkt avtales før bestilling. Ta kontakt på tlf. 90157393
Gjennomføring: 1 dag, 08:30 - 15:30 (en-til-en instruksjon). Det forutsettes at egen C5 UAS benyttes.
Pris pr. deltaker (NOK): 5 900,-
Forkunnskaper:  Det forutsettes at STS-teorikurs er gjennomført og eksamen bestått (hos Statens Vegvesen), før den praktiske flygetreningen kan påbegynnes.
Sted:
 • Undrumsdal eller Ski Flyplass
 • Annet ønsket kurssted et passende sted i Norge (reise og oppholdsutgifter kommer i tillegg)
Kurskode:

STS-01 

 

Praktisk opplæring foregår i hht. programmet under:

Subkategorier

Piloten skal kunne

Operasjons-planlegging

 • Bestemme operasjonsvolum og "ground risk buffer"
 • Identifisere luftromstyper
 • Estimere befolkningstetthet
 • Identifisere hindringer i operasjonsvolumet
 • Forsikre seg om at dronen er egnet for tiltenkt operasjon
 • Informere alle deltagere (mannskap) om den planlagte operasjonen
 • Identifisere risikoer og fatte egnede tiltak for å redusere disse

Før flyging

 • Inspisere UA og tilhørende programvare, og forsikre seg om at den er i operativ tilstand
 • Utføre kalibrering av systemets sensorer
 • Sette høyde, distanse og hastighetsrestriksjoner hvis dronen støtter dette
 • Identifisere mulige nødlandingssteder
 • Sette opp og aktivere "geo-awareness" funksjon 

Flyging under normale forhold

Flyging under unormale forhold

 • Kontrollere UA manuelt hvis automatiske systemer og/eller støttefunksjoner svikter
 • Reagere og utføre passende tiltak hvis et luftfartøy nærmer seg flyvolumet eller om mennesker kommer inn i operasjonsvolumet eller "ground risk bufferen"
 • Utføre etablerte nødprosedyrer for tapt kontrollink og framdrift

Meteorologi

 • Innhente og tolke værmelding
 • Tolke og håndtere endringer i lokale værforhold
 • Basert på lokale værforhold, bedømme om en operasjon er gjennomførbar 
 • Vurdere om lokal topografi i operasjonsvolumet kan påvirke vindens hastighet og retning

Etter flyging

 • Inspisere og avdekke feil eller skader som kan ha oppstått på UA under operasjonen
 • Utføre debrief og gjenkjenne situasjoner hvor det er nødvendig å fylle ut en hendelsesrapport