Sky2.jpg
Bemannet og ubemannet luftfart i trygg samhandling?
Fremtiden er her nå...
FL3700_lofoten.png
Teorikurs for operasjoner i Spesifikk kategori
(STS/PDRA/SORA)
Sky1.jpg
CRM & Just Culture
U-space
SORA
Forordning (EU) 2019/947 (BSL A 7-2)
Operasjonsmanual (OM)
Safety Management System & compliance monitoring
iConspicuity (ADS-L)
BVLOS
previous arrow
next arrow

Flere av våre kunder har etterlyst en mulighet for lengere kursavtale enn tre måneder.

Kurset er under kontinuerlig oppdatering grunnet stadige endringer i forordning 2019/947 fra EASA, best practice og innspill fra Luftfartstilsynet.

For operativ ledelse (f.eks. operativ-, teknisk-, kvalitets-, samsvarsleder m.fl.), eller andre som har som oppgave å gi løpende, teoretisk fagstøtte til egne piloter som deltar på våre kurs, eller har behov for et komplett, oppdatert kursopplegg som følger Luftfartstilsynet sitt kompetansekrav som en løpende tjeneste, har hatt ønske om en lengre tilgang enn de vanlige tre månedene, tilbyr vi en mulighet til å inngå et fast abonnement:

  • 1 år – NOK 9 900,-
  • 2 år – NOK 15 500,-
  • 3 år – NOK 19 900,-

Ta kontakt om dette er et ønskelig alternativ.