Sky2.jpg
Bemannet og ubemannet luftfart i et trygt samspill?
Fremtiden er her nå...
FL3700_lofoten.png
Teorikurs for operasjoner i Spesifikk kategori
(STS/PDRA/SORA)
Sky1.jpg
BSL A 7-2
U-space
SORA
Forordning (EU) 2019/947
Operasjonsmanual (OM)
Specific category
Open category
Part-UAS
previous arrow
next arrow

Flere av våre kunder har etterlyst en mulighet for lengere kursavtale enn tre måneder. Det er mulig fra 15. mai 2022.

Kurset er under kontinuerlig oppdatering grunnet stadige endringer i forordning 2019/947 fra EASA, best practice og innspill fra Luftfartstilsynet.

For operativ ledelse (f.eks. operativ-, teknisk-, kvalitets-, samsvarsleder m.fl.), eller andre som har som oppgave å gi løpende, teoretisk fagstøtte til egne piloter som deltar på våre kurs, eller har behov for et komplett, oppdatert kursopplegg som følger Luftfartstilsynet sitt kompetansekrav som en løpende tjeneste, har hatt ønske om en lengre tilgang enn de vanlige tre månedene, tilbyr vi en mulighet til å inngå et fast abonnement:

  • 1 år – NOK 11 600,-
  • 2 år – NOK 19 900,-
  • 3 år – NOK 28 700,-

Ta kontakt om dette er et ønskelig alternativ.