Sky2.jpg
Bemannet og ubemannet luftfart i et trygt samspill?
Fremtiden er her nå...
FL3700_lofoten.png
Teorikurs for operasjoner i Spesifikk kategori
(STS/PDRA/SORA)
Sky1.jpg
BSL A 7-2
U-space
SORA
Forordning (EU) 2019/947
Operasjonsmanual (OM)
Specific category
Open category
Part-UAS
previous arrow
next arrow

For operasjoner i spesifikk kategori er kriseplan (Emergency Response Plan - ERP) et viktig risikoreduserende element (M3) for bakkerisiko. En etablert kriseplan vil redusere bakkerisiko med inntil to poeng på gjenværende bakkerisiko.

Kurset passer for den som skal utvikle en slik plan for operatørvirksomheten. 

 

Kurskode Kursbeskrivelse og innhold

Kostnad (NOK)

ERP-01

Kriseplan (ERP)

Det er i utgangspunktet operatøren selv som skal sørge for kompetansebasert, teoretisk og praktisk opplæring i foretakets nødresponsplan, men vi underviser i rammeverket for dette.

1 000,-

 Det tas forbehold om endringer (som følge av nye krav fra EASA eller LT, innhold i kurs og kostnad)