Sky2.jpg
Bemannet og ubemannet luftfart i trygg samhandling?
Fremtiden er her nå...
FL3700_lofoten.png
Teorikurs for operasjoner i Spesifikk kategori
(STS/PDRA/SORA)
Sky1.jpg
CRM & Just Culture
U-space
SORA
Forordning (EU) 2019/947 (BSL A 7-2)
Operasjonsmanual (OM)
Safety Management System & compliance monitoring
iConspicuity (ADS-L)
BVLOS
previous arrow
next arrow

Flyging med luftfartøy med vinger (s.k. fixed-wing) regnes som en del mer krevende, sammenliknet med multikopter, både fordi flyet må flys hele tiden, samt at avgang og landing krever en god del øvelse for at piloten skal kunne fly mindre og større fly med den presisjonen som kreves. for å unngå skader og havari.

VTOL-fly begynner å entre markedet og det forener fordelene mellom fly og multikopter. Fordi det er sannsynlig at denne typen UA, i en vesentlig del av flytiden vil operere i "fly-modus", dvs. at VTOL-modus kun vil bli brukt til avgang og landing av plasshensyn, må piloten likevel beherske å fly i fixed-wing modus.

Hvis motorstopp eller funksjonssvikt inntreffer på en av motorene, vil man ikke kunne benytte VTOL-egenskapene uansett, og da vil flygetreningen komme til nytte, for å øke sjansene for å kunne lande UA'en trygt, uten skader.

Våre kurs retter seg mot operasjoner med større systemer, med vingespenn f.eks. 2 - 10m fra, i Spesifikk kategori.

Selv om flygingen for de fleste, praktiske formål, foregår utenfor synsvidde (BVLOS) og med autopilot etter en forhåndsprogrammert rute, vil det være behov for å beherske å fly flyet manuelt i flere situasjoner (avgang/landing, utfall av GNSS, teknisk feil, nødsituasjoner m.m.).

Kursene har to ferdighetstrinn:

 • GRUNNLEGGENDE: Målet er å bringe piloten opp til et nivå der denne kan trene sikkert på egen hånd med trainer.
 • OPERATIV: Målet er å bringe piloten opp på operativt nivå for dagoperasjoner med god sikt (min 5km). Dette innbefatter å kunne operere UA-flysystemer trygt under reelle operasjoner, kunne overta i manuell modus, gjenkjenne oppførsel for systemer med varierende størrelse og beherske uttak av unormale stillinger.

Øvelsene er tilpasset ferdighetsnivåene og utvikler flyferdighetene, luftromsorientering og "godt airmanship" med trygghet i fokus.

Forutsetningen for gjennomføringen av øvelsene er at alle øvelser skal gjøres under full manuell kontroll (bruk av autopilot er ikke tillatt).

Grunnleggende

Flyet skal ha følgende spesifikasjoner:

 • Vingespenn = 120 - 200cm
 • Fremdrift = Elektrisk

Øvelsene

 • Sikker taxi fra depot/aktivt område, til line-up (evt. også med backtrack).
 • Ta av fra bakken (rullebane) eller ved håndkast og stige til sikker høyde >20m. Kandidaten skal bestemme hva som er sikker høyde for fartøyet og kommunisere dette til instruktør/kontrollant.
 • Foreta en prosedyresving mot høyre og returnere i samme flygebane i den bestemte, sikre høyde og foreta en flyging langs senterlinjen av rullebanen (eller langs en tenkt linje) og fly like langt ut som første leg, deretter foreta en 180 grader sving til venstre med ny flyging, retur langs samme senterlinje.
 • Fly to horisontale åttetall, sammensatt av to sirkler, hver sin vei (medurs/moturs), på 50m diameter.
 • Fly en kontrollert "slow flight", medvinds langs rullebanen i sikker høyde og foreta prosedyresving, valgfri retning, for å fly en kontrollert "slow flight", motvinds langs rullebanen i sikker høyde.
 • Fly et horisontalt åttetall, under kontrollert "slow flight" (som øvelsen over) i konstant høyde.
 • Fly "slowflight" ned til ustabilitet inntrer, avbryte før steiling inntreffer og gjenoppta normal flygestilling, med minimum høydetap.
 • Vise en landingsrunde med crosswind, downwind, baseleg, finale, men med avbrutt landing (go around).
 • Fly venstre landingsrunde med touch&go: Upwind, crosswind, downwind, baseleg, finale og foreta en T&G. Finale og landing skal skje mot piloten (piloten skal ikke stå slik at flyet fjerner seg under finale og landing).
 • Fly høyre landingsrunde med fullstopp: Upwind, crosswind, downwind, baseleg, finale og landing med fullstopp og deretter taxi til depot.

Operativ

Flyet skal ha følgende spesifikasjoner:

 • Vingespenn = 200 - 350cm
 • Fremdrift = fortrinnsvis elektrisk, men også stempelmotor (fuel) for større systemer

Øvelsene

 • Ta av fra bakken med flyet i retning mot piloten (piloten skal ikke stå slik at flyet fjerner seg under avgangen).
 • Fly en "slow flight lowpass" på laveste hastighet i retning mot piloten (piloten skal ikke stå slik at flyet fjerner seg under øvelsen). Flaps skal benyttes om flyet er utstyrt med dette.
 • Vise stigende 720 grader sving med radius 50m, med maksimal høydegevinst
 • Vise synkende 720 grader sving med radius 50m, med maksimal høydetap (utflating på minimum 25m)
 • Vise uttak av fullt utviklet steiling.
 • Vise gjenopptak av normal flygestilling etter at instruktør har påført unormal flygestilling (upset recovery)
 • Vise en powerless nødlanding på oppfordring fra instruktør/kontrollant (på et ikke planlagt tidspunkt).
 • Vise avgang med "kutt" etter at flyets hjul har forlatt bakken, med påfølgende nødlanding på gjenværende rullebane.

Forklaring og forutsetninger under øvelsene

 • Med slow-flight menes laveste airspeed (hastighet i forhold til luften), uten at flyet viser ustabilitet eller steiletendenser.
 • Holde høyden i de øvelsene som skal utføres "level", f.eks. i svinger (grenseverdi +/- 5m).

For alle øvelsene

Kontrollanten vil også gi karakter i generell "airmanship" under evalueringen. Med dette menes følgende:

 • Kandidaten opptrer rolig og konsentrert under øvelsene.
 • Kandidaten bruker sjekklister og følger prosedyrene på riktig måte.
 • Kandidaten viser trygghetsbevissthet før, under og etter flyging.
 • Kan de grunnleggende bestemmelsene i UA-forskriften (sikkerhetsavstander, makshøyder, og flyging i nærheten av flyplasser).
 • Kan nød- og beredskapsprosedyrene, om en uønsket hendelse skulle inntreffe.