Sky2.jpg
Bemannet og ubemannet luftfart i trygg samhandling?
Fremtiden er her nå...
FL3700_lofoten.png
Teorikurs for operasjoner i Spesifikk kategori
(STS/PDRA/SORA)
Sky1.jpg
CRM & Just Culture
U-space
SORA
Forordning (EU) 2019/947 (BSL A 7-2)
Operasjonsmanual (OM)
Safety Management System & compliance monitoring
iConspicuity (ADS-L)
BVLOS
previous arrow
next arrow

Flygeprogram for single- og multirotor

Det er avgjørende for alle praktiske operasjoner at piloten behersker de forskjellige forholdene ute i felt. Derfor har vi utviklet et flyferdighetsprogram som setter standard for hvor piloten står, i forhold til flygeferdighet. Sikker flyging kan kun gjennomføres om piloten behersker målrettet flyging uten støtte av satelittnavigasjon (for eksempel GPS, GLONASS etc.).

De fleste øvelser skal "hovres" dvs. flys med liten horisontal bevegelseshastighet (maks 1m/s).

Flyprogram

 

Rundskue

Fra stillestående hovring, fly en 720° yaw-turn (horisontal rotasjon). Tidsforbruk under rotasjonen skal være 15sek/360°-turn.

Liggende 8-tall

Fly (hover) et horisontalt (liggende) 8-tall bestående av to sammenhengende 360° sirkler med motsatt svingretning (nose in flight direction)

Interessepunkt

Fly (hover) 720° grader sirkel «nose in» rundt et objekt med pilot utenfor sirkel, 10m diameter. Utfør deretter en "nose out" på samme måte. Den ene "moturs" den andre "medurs".

Terningen

Fly (hover) en 90° kubus (terning), nose in flight direction med klokken (8 legs - blå).

Deretter fly samme kube mot klokken (8 legs - orange).

10m x 10m x 10m.

Hele manøveren utføres «nose in flight direction»).

Ned-/oppstigning først. Deretter rotasjon 90° grader før neste «leg».

Maks. Gjennomsynk

Ideell øvelse for å trene unnamanøver for annen lufttrafikk, forsert landing etc..

Her legges det vekt på maksimal gjennomsynk, men uten fare for havari.

Måten dette gjøres på er valgfri, men vi anbefaler spiralform for å unngå vortex ring state.

Ølboksen

Tenk deg en stående sylinder.

Fly en synkende, 720° spiral i sylinderens ytterkant. Etter 360° turn skal høyden være halvert.

NB: Øvelsen skal utføres som er hover-øvelse med maks. sideforflytning på 1m/sek. og ikke som en nødlandingsprosedyre.

10 meter i diameter fra 30m høyde og ned til 10m  (nose in flight direction).


Ved bruk av singlerotor helikopter skal kandidaten demonstrere en autorotasjon (simulere et motorutfall) med påfølgende landing.

Forutsetningen for gjennomføringen av øvelsene er at GPS er slått AV, men at ALTI-/ATTI-mode, kan være aktivert.

Det er vesentlig at det kompenseres for vindkomponenten (avdriften) når øvelsene flys (for eksempel blir sirkelen "oval" om man ikke kompenserer).

Vurderingsskjema