Sky2.jpg
Droner og bemannet luftfart i et trygt samspill?
Velkommen til fremtiden...
FL3700_lofoten.png
Nyhet:
Teorikurs for STS/PDRA/SORA
Sky1.jpg
BSL A 7-2
U-space
SORA
Forordning (EU) 2019/947
Operasjonsmanual (OM)
Specific category
Open category
Part-UAS
previous arrow
next arrow

AIRwatch er Norges første, uavhengige kompetansesenter for droner og ubemannet luftfart. Selv om virksomheten fokuserer på ubemannet luftfart, er fundamentet fra bemannet luftfart.

Et ben i "hver leir" gir oss muligheter til å dele vår erfaring på kryss av miljøene. Luftfarten er inne i en sterk endringsprosess. Dronene vinner stadig mer innpass i luftrommet. Integrasjonen må skje på trygge premisser.

I tillegg bidrar vi i utviklingen for å redusere utslipp innen all luftfart. En sterk miljøprofil har hele tiden vært en viktig driver i virksomheten. Odonata'en (øyestikkeren) i logoen vår symboliserer flyging på naturens premisser. En odonata har høy flygedyktighet. Den er rask og akrobatisk, kan fly langt, kan stå stille i luften, lander elegant og forsiktig og er vakker å se på.

Vi føler både stolthet og ydmykhet over tilliten vi har fått fra våre kunder og oppdragsgivere fra starten. Vi gleder oss til å gå på jobb hver eneste dag for å yte den bistanden våre kunder etterspør!

Hovedvekten i vår virksomhet er å:

  • Gi bistand til operatører og piloter innen ubemannet luftfart.
  • Bidra til kunnskap og aksept for bruk av fremdriftssystemer med nullutslipp.
  • Skape en strategi for operatørbedriftene for hvordan ubemannede operasjoner kan fungere i et felles luftrom med bemannet luftfart, uten øket risiko.
Knut Steinar Larsen

Knut har utdannelse fra Hæren og Luftforsvaret. Lang erfaring som instruktør i forsvaret på Bell 412SP og har ATPL IR(A)ME.

For tiden arbeider han som kaptein i SAS.

Knut er en viktig ressurs med sin lange erfaring, både som generell rådgiver og som en pådriver i flytryggings- og kvalitetssikringsarbeid.

 

 

Patrick er head-of-training i Airwatch. Har drevet med fjernstyrte luftfartøyer siden 1997 og har hovedansvaret for instruksjon på fixed-wing.

Tok flysertifikat, Part-FCL PPL-A SEP i 2017.

Yrkesbakgrunn som mekaniker og logistikk.

 

 

Øivind er grunnlegger av Airwatch i 2014 og har drevet med fly og luftfart i mer enn 50 år. Han startet med fjernstyrte fly som ni-åring, paragliding under pionértiden på 80-tallet, og tok flysertifikat Part-FCL PPL-A SEP i 1991.

Yrkesbakgrunn er utvikling av forsvarselektronikk (STK/Alcatel), spesialist i digital signalbehandling og måleteknikk (Texas Instruments og Tektronix) og tilhørende applikasjoner. Han har kontinuerlig drevet med undervisning og kompetansebygging.

Han er fungerende head-of-training i ProXpect Drones (DTO) hvor han også benyttes som instruktør.