Sky2.jpg
Bemannet og ubemannet luftfart i trygg samhandling?
Fremtiden er her nå...
FL3700_lofoten.png
Teorikurs for operasjoner i Spesifikk kategori
(STS/PDRA/SORA)
Sky1.jpg
CRM & Just Culture
U-space
SORA
Forordning (EU) 2019/947 (BSL A 7-2)
Operasjonsmanual (OM)
Safety Management System & compliance monitoring
iConspicuity (ADS-L)
BVLOS
previous arrow
next arrow

Det felleseuropeiske regelverket (BSL A 7-2) åpner for at en godkjent droneoperatør kan etablere egen, intern opplæring, for sine dronepiloter.

Det gir operatøren stor frihet og fleksibilitet til å samordne egen, faglig primærkompetanse (f. eks. landmåling fotogrammetri, inspeksjon, reportasjeteknikk etc.) med den nødvendige dronekompetansen, som myndighetene setter som krav til alle operatører som skal operere droner over 250g. Dessuten kan operatøren hele tiden styre og kontrollere kvaliteten på leveransen av de luftfartsmessige fagområdene, og relevans i forhold til eget behov.

Derfor ønsker flere, større operatører å deklarere egen droneskolevirksomhet, som en del av dronevirksomheten. Særlig for operatører med piloter som opererer både i åpen og spesifikk kategori, kan dette være en kostnadseffektiv løsning.

Airwatch har siden starten, utviklet kursdokumentasjon for eksterne droneskoler. I forbindelse med innføringen av det felleseuropeiske regelverket, har Airwatch samlet sine kurs og materiell i en felles nettportal, for å kunne gi et komplett tilbud til operatører som ønsker å etablere internopplæring i egen organisasjon.

Deklarering av egen, intern droneskole overfor Luftfartstilsynet er en formalitet. Airwatch er operatørens one-stop-shop for oppretting av intern droneskole, levering og gjennomføring av opplæring til dronepiloter og støttemannskap.

Hver operatør bestemmer selv hvilke produkter, tjenester og omfang som er aktuelt, utfra eget behov:

  • Nettportal for teorikurs (ferdig til bruk).
  • Presentajonsmateriell for webinar.
  • Instruktør- og kontrollanttjeneste.
  • Opplæring av interninstruktører.

Ta kontakt for å gjennomgå behov og ønskede kurspakker.

Lenke til Luftfartstilsynet for å etablere intern droneskole, se Samarbeidsavtale mellom droneskoler og Luftfartstilsynet