Sky2.jpg
Bemannet og ubemannet luftfart i trygg samhandling?
Fremtiden er her nå...
FL3700_lofoten.png
Teorikurs for operasjoner i Spesifikk kategori
(STS/PDRA/SORA)
Sky1.jpg
CRM & Just Culture
U-space
SORA
Forordning (EU) 2019/947 (BSL A 7-2)
Operasjonsmanual (OM)
Safety Management System & compliance monitoring
iConspicuity (ADS-L)
BVLOS
previous arrow
next arrow

Alle operatører innen ubemannet luftfart må forholde seg til felleseuropeiske regler såkalt EASA Part-UAS, der den viktigste forskriften for operatører er Forordning (EU) 2019/947. Denne har forankring i våre luftfartsbestemmelser gjennom BSL A 7-2.

Operasjonsmanualen (OM) er styringsdokumentet for en luftfartsoperatør som opererer i spesifikk kategori.

Dette gjelder for alle operatører som skal fly

  • høyere enn 120m over bakken eller vannet
  • utenfor synsvidde (BVLOS)
  • UAS>25kg
  • I nærheten av mennesker med UAS>4kg

OM inneholder informasjon om administrativ og organisasjonsmessige forhold, tekniske beskrivelser eller referanser til disse, operasjonelle beskrivelser og prosedyrer, informasjon om drift- og vedlikehold, samt informasjon om utdanning av piloter, kunnskapskrav og krav til vedlikehold av piloter og øvrig mannskap sin kompetanse.

For å få godkjent driftstillatelse som luftfartsoperatør i spesifikk kategori må søkeren fylle ut nødvendige skjemaer som finnes på Luftfartstilsynet (LT) sine sider. Operasjonene kan enten foregå etter et standard scenario (STS), etter en risikoanalyse basert på SORA (Specific Operations Risk Assessment) eller etter godkjenning av  samsvar med kravene til en forhåndsdefinert risikoanalyse (PDRA). I tillegg skal relevante håndbøker vedlegges eller ha referanse til slike.

Airwatch leverer tjenester til operatører som trenger bistand i forbindelse med utvikling og tilpasning av OM.

Se mer informasjon, send e-post eller ta kontakt på 90157393.