Sky2.jpg
Bemannet og ubemannet luftfart i et trygt samspill?
Fremtiden er her nå...
FL3700_lofoten.png
Teorikurs for operasjoner i Spesifikk kategori
(STS/PDRA/SORA)
Sky1.jpg
BSL A 7-2
U-space
SORA
Forordning (EU) 2019/947
Operasjonsmanual (OM)
Specific category
Open category
Part-UAS
previous arrow
next arrow

Fra 1. januar 2022 må alle operatører innen ubemannet luftfart forholde seg til felleseuropeiske regler såkalt EASA Part-UAS, der den viktigste forskriften for operatører er Forordning (EU) 2019/947. Denne har forankring i våre luftfartsbestemmelser gjennom BSL A 7-2.

Operasjonsmanualen (OM) er styringsdokumentet for en luftfartsoperatør som opererer i spesifikk kategori.

Dette gjelder for alle operatører som skal fly

  • høyere enn 120m over bakken eller vannet
  • utenfor synsvidde (BVLOS)
  • 1:1 operasjonshøyde/tryggehetsavstand og nærmere enn 50m til utenforstående mennesker med en maksimal avgangsmasse over 2kg eller over tettbebygde områder, frem til 31. des. 2023 

OM inneholder informasjon om administrativ og organisasjonsmessige forhold, tekniske beskrivelser eller referanser til disse, operative beskrivelser og prosedyrer, informasjon om drift- og vedlikehold, samt informasjon om utdanning av piloter, kunnskapskrav og krav til vedlikehold av piloter og øvrig mannskap sin kompetanse.

For å bli godkjent som luftfartsoperatør i spesifikk kategori skal søkeren fylle ut riktige skjemaer som finnes på Luftfartstilsynet (LT) sine sider, operere under et standard scenario (STS), alternativt vedlegge en OM/vedlegg sammen med en risikoanalyse basert på SORA (Specific Operations Risk Assessment) eller en forhåndsdefinert risikoanalyse (PDRA). I tillegg skal relevante håndbøker vedlegges eller ha referanse til slike.

Airwatch leverer tjenester til operatører som trenger bistand i forbindelse med utvikling eller tilpasning av OM til det nye regelverket.

Se mer informasjon, send e-post eller ta kontakt på 90157393.