Sky2.jpg
Bemannet og ubemannet luftfart i trygg samhandling?
Fremtiden er her nå...
FL3700_lofoten.png
Teorikurs for operasjoner i Spesifikk kategori
(STS/PDRA/SORA)
Sky1.jpg
CRM & Just Culture
U-space
SORA
Forordning (EU) 2019/947 (BSL A 7-2)
Operasjonsmanual (OM)
Safety Management System & compliance monitoring
iConspicuity (ADS-L)
BVLOS
previous arrow
next arrow

Risikoanalyser for ubemannede operasjoner i spesifikk kategori skal godkjennes etter SORA-metoden (Specific Operations Risk Assessment) fra 1. Januar 2021. Vår SORA leveres på norsk!

Hva er SORA, kort fortalt?

SORA gjennomføres (f.eks. av oss) og godkjennes av Luftfartstilsynet, for en bestemt luftfartøytype med en gitt karakteristisk dimensjon/kinetisk energi, opp mot en definert operasjonstype (f.eks. linjeinspeksjon), som skal gjennomføres i et område med bestemt befolkningstetthet, i en bestemt luftromtype (f.eks. G eller D) i et bestemt høydenivå (over eller under 150m), samt om operasjonen skal gjennomføres VLOS eller BVLOS.

Utfallet av SORA gir et oppsett av hva som kreves av tekniske tilleggsløsninger til luftfartøyet, operatørens kvalitets- og sikkerhetssystemer, organisasjon og pilotens/mannskapets nødvendige kompetanse for å kunne utføre denne typen operasjon.

Risiko og risikoreduserende tiltak

Ingen operasjoner er risikofrie, og SORA tar altså for seg å definere risikopotensialet for mennesker, infrastruktur m.m. på bakken, samt risiko i forhold til annen lufttrafikk, for en bestemt operasjonstype.

Dernest er oppgaven å redusere risiko, basert på strategiske- (før operasjonen påbegynnes) eller taktiske- (mens operasjonen pågår) virkemidler. Den påfølgende analysen viser om operasjonstypen kan gjennomføres innenfor akseptabel risiko, eller ikke.

De fleste operatører har repetitive operasjoner, dvs. måten operasjonen gjennomføres på, hvilken drone som benyttes, hvor operasjonen foregår og hvilken kompetanse som kreves av piloten som skal utføre disse, er likt fra gang til gang.

Derfor skal Luftfartstilsynet godkjenne risikoanalysen, før denne typen operasjoner kan utføres av operatøren.

 

Generelt kan man si at årsak til risiko eller en fare, har sitt utgangspunkt i følgende:

  • Menneskelige feil (fysisk/psykisk forutsetning, holdninger, kompetanse og erfaringsnivå, m.m.)
  • Tekniske feil
  • Feil, farer og hendelser som ligger utenfor pilotens (operatørens) kontroll.

Airwatch har utviklet en egen metode for fullstendige risikoanalyser basert på SORA, som kan vedlegges operasjonsmanualen (Seksjon 3 i malen).