Sky2.jpg
Bemannet og ubemannet luftfart i et trygt samspill?
Fremtiden er her nå...
FL3700_lofoten.png
Teorikurs for operasjoner i Spesifikk kategori
(STS/PDRA/SORA)
Sky1.jpg
BSL A 7-2
U-space
SORA
Forordning (EU) 2019/947
Operasjonsmanual (OM)
Specific category
Open category
Part-UAS
previous arrow
next arrow

De fleste mellomstore/store organisasjoner (særlig de desentraliserte), som ikke har lagt en strategi for samsvar og etterlevelse (compliance monitoring), og som har hatt tilsyn fra Luftfartstilsynet, erfarer at det stressende arbeidet med tiltak knyttet til endringspåkrevde forhold og avviksfunn, er svært tid- og ressurskrevende.

I tillegg skaper det uro og usikkerhet i forhold til de involverte menneskene, som over lengere tid har innarbeidet større eller mindre rutiner som viser seg å være utilstrekkelige, feil eller i verste fall, farlige.

Ved å legge en strategi for målstyring, gjennom samsvar og etterlevelse kan de daglige operasjonene foregå med visshet om at de utføres i hht. gjeldende regelverk, operasjonsmanual og på de vilkårene Luftfartstilsynet har gitt i operasjonstillatelsen.

Ta kontakt for å få mer informasjon om hvordan legge en strategi, der alle involverte har kontroll på at de riktige tingene blir gjort riktig og ethvert avvik fra dette, oppfattes unormalt og korrigeres umiddelbart.